گردهمایی علمی انجمن


 *چهل و پنجمین* گردهمایی علمی انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایفسو- شاخه ایران

*پنجشنبه مورخ ۲۶ مرداد ماه*

ساعت و مکان دقیق متعاقبا حضورتان اطلاع رسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است؛ همکاران محترم اگر عارضه ی قابل ذکری جهت مطرح شدن در پانل عوارض و یا نکته ای در خصوص مسائل صنفی دارند؛جهت
هماهنگی بیشتر با جناب آقای دکتر خلج انجام گیرد.

 

Template Design:Dima Group