گردهمایی علمی انجمن


کنفرانس علمی مشترک انجمن علمی جراحان عمومی درون بین و انجمن صنفی جراحان درون بین

*استثنائا اولین پنجشنبه شهریور مورخ 2 شهریور ماه* بجای آخرین پنجشنبه

ساعت برگزاری: ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰
مکان برگزاری: بیمارستان لاله

لطفا ویدئوی ادیت شده عوارض و موارد آموزنده مربوطه به مدت ۱۰-۷ دقیقه اماده و به اطلاع جناب آقای دکتر سعیدی مطهر رسانیده شود.

Template Design:Dima Group