گردهمایی علمی انجمن


شماره اول ژورنال اختصاصی انجمن جراحی چاقی ایران
(Annals of bariatric surgery)
منتشر شد.
جهت دسترسی به فول تکست ژورنال به سایت مجله مراجعه بفرمایید.

http://www.annbsurg.iums.ac.ir

 

 

Template Design:Dima Group