گردهمایی علمی انجمنسی امین گردهمایی علمی انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران در روز پنجشنبه مورخ ۲۹ آبان 1399 برگزار می شود.

 

Template Design:Dima Group