گردهمایی علمی انجمن


کنگره  MMESA  25  -  28  اکتبر  Reims فرانسه به ریاست جناب آقای دکتر کیانمنش و حضور اعضای انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران

 

Template Design:Dima Group