گردهمایی علمی انجمنهجدهمین گردهمایی انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران(ایفسو) با حضور اعضای محترم به میزبانی مرکز تحقیقات جراحی کم تهاجمی، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) برگزار گردید.

سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان، استاد و مدیر گروه  زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

جناب آقای دکتر علی کبیر، اپیدمیولوژیست و مدیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

جناب آقای دکتر ناصر ملکپور، مدیر محترم گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

سرکار خانم دکتر مریم کاشانیان، استاد و مدیر گروه  زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

 

 

 

 

جناب آقای دکتر ناصر ملکپور، مدیر محترم گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 

 جناب آقای دکتر امیرحسین داور پناه، فلوشیپ جراحی های درون بین

 

ضمن تشکر و قدردانی از حضار محترم، مکان و زمان نوزدهمین گرد همایی متعاقبا حضورتان اعلام خواهد شد.

 

Template Design:Dima Group