گردهمایی علمی انجمنمعرفی هیات مدیره انجمن جراحی چاقی و متابولیک ایران

 

 دکتر علیرضا خلج
رئیس انجمن

web:     email 

 

دکتر عبدالرضا پازوکی

دبیر انجمن

 

 

 

دکتر محمد رضا عبدالحسینی
خزانه دار انجمن

 


دکتر محسن محمودیه
عضو اصلی 

 

  

دکتر پیمان علی بیگی
عضو اصلی

 

 

 

 

دکتر سید علی موسوی الملکی
عض اصلی

 

 

 

دکتر عبدالله زندی
عضو اصلی

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

معرفی اعضای انجمن جراحی

چاقی و متابولیک ایران

Template Design:Dima Group